Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

HISTORIE FCI

 

Jak to bylo a proč nesmíme dále chovat na naší chovatelskou stanici Fedar...

Vaše kamarádka, se kterou prokecáte hodiny a hodiny na Skype, kterou rádi vidíte...Vás jednoho dne požádá, zda byste jí nenakryli psem, kterého máte u sebe doma zapůjčeného, k majiteli (zahraničí) se má vrátit za pár měsíců. V dobré víře jí vyhovíte, se zahraničním majitelem psa o tom hovoříte a ten souhlasí. Kamarádka přijede, psem nakryje, s majitelem psa se dohodne na úhradě za krytí. Kamarádce se narodí štěňátka, která odchová a následně prodá....

Uběhne pár let (cca pět let), mezitím se z kamarádky stane, aniž by jste tušili proč, Váš nekamarád. A Vy se najednou dozvíte, že vše je jinak..., že jste zneužili starou, nemocnou a neznalou paní, že jste jí vnutili na krytí jiného psa, kterého ona vůbec nechtěla... Byť jsou stále k nahlédnutí jí samotnou zveřejňované chvalozpěvy a fotografie z krytí i odchovu štěňat O tom, že všude psala a zveřejňovala fotky z krytí, se nějak zapomíná mluvit, také se nemluví o tom, že vyplnila a podepsala krycí list, že podala žádanku o čísla zápisu a přihlášku k zápisu vrhu, kde také stvrzuje svým podpisem, že údaje jsou pravdivé...o tom se nepochopitelně mlčí ( pozn. Od Vás, coby pouhého zprostředkovatele krytí ani na jednom dokumentu není ani písmenko).

Tato paní sepíše dopis se stížností na ČMKU a sama na sebe poví, že podváděla.

ČMKU si Vás pozve na „kobereček“ a chce Vaše vyjádření, Vy jim ho podle skutečnosti poskytnete a pak už se nestačíte divit, podle jakého práva se postupuje.

Nikdo Vám neřekne proč jste se stali Vy předmětem vyšetřování, když podváděla tato paní .

Nikdo od Vás nechce žádné vyjádření

Nikdo nechce abyste předložili jakýkoliv doklad

Na Vámi přesto předložené důkazy se nebere zřetel

ČMKU Vám na základě, Vy ani nevíte čeho a proč, nařídí dát k dispozici DNA psů, které podle jejich záznamů máte v majetku. O to, že mají své majitele a Vy máte na to smlouvy, se nikdo nezajímá, rovněž tak se nikdo nezajímá o sourozence těchto psů, nebo jejich matky. Přestože to oznámíte. To že ČMKU má k dispozici nové majitele, se také nemluví, protože je NIKDO nekontaktoval! Rozum Vám to nebere.... podle ČMKU Vy nesete odpovědnost za skutky provedené v jiném chovu, byť chovatelský a zápisní řád ČMKU hovoří jasně: Za vrh a jeho původ odpovídá chovatel. Přesto všechno Vám ČMKU zabrání v tom, abyste mohli dále chovat na svou chovatelskou stanici. (Zastavení zápisu štěňat na CHS je provedeno Vám- o paní, která zjevně překryla dalším psem a švindlila s původy se mlčí)

I když se snažíte na ČMKU celou situaci vysvětlit, tak Vaše snaha je marná. Odvoláte se, odvolání je zamítnuto.

V dalším kole, na základě náběrů jakýchsi zvířat, Vám striktně ČMKU oznámí, že protože vrh u Vaší bývalé kamarádky, je po jiném otci, než je uveden na krycím listě (Vy jste ho nepsali a nevyplňovali ani nepodepisovali), tak Vám ukončují chovnost všech jedinců, které máte ve svém majetku. Nesmíte je ani darovat ani prodat, respektive můžete, ale ani další majitel na nich nesmí chovat!!! Bez jakéhokoliv zdůvodnění.

Bez předložení důkazů, prostě byla to Vaše odpovědnost a basta!

Proč to vše takhle bylo? O tom můžeme jen spekulovat.

Nicméně, ať žije spravedlivé rozhodování o dvojím metru raději nemluvit.

A co dál? Vzdát to? ANI NÁHODOU!!!

Chovatelskou štafetu převzal můj syn a bude dále pokračovat v chovu tohoto úžasného, malého, jedinečného plemene, ikdyž pod novou chovatelskou stanicí - na název čekáme.

Od roku 2015 bude tedy chov pokračovat na chovatelskou stanici New Fedar.

 


Likvidační kroky KPPPK pokračují....

Kontrolní a revizní komise klubu přátel psů pražských krysaříků s okamžitou

platností pozastavila  členství v klubu pro mého syna a zárověň i chovatelský servis na jeho chovatelskou stanici chovatelskou stanici.

A důvod? Ten nejsměšnější - jenom protože je synem někoho kdo těm dámám

leží v žaludku. Neporušil  žádné zákony a řády, neudělal, na rozdíl od jiných,

žádný podvod, nedopustil se žádného prohřešku proti dobrým mravům, tedy až na to,

že se narodil. O dalších diskriminačních krocích KPPPK se členové dozvěděli ze

zasílaných e-mailů, kde byli zprávy ihned dementovány a pozměněny. Nic to ovšem

nemění na faktu, že někdo nedomyslel rozsah jak moc bude poškozeno plemeno.

Doporučovat postiženým majitelům, aby si vše vyřídili s chovateli je stupidita

nejvyššího kalibru. Oni kryli v době kdy psi byli řádně chovní, jejich štěňata se narodila

v době, kdy nebyly vysloveny zákazy chovu na fenách, které dávno nejsou chovné,

protože jsou bohužel už mnohdy mrtvé, nebo jsou to stařičké veteránky. Vše s tím, že

ony nic a že to všechno ČMKU, jak ubohé schovávat se za někoho jiného než nést

odpovědnost za své skutky, které zavání šikanou.

Do dnešního dne (27.2.2016) jsem neobdržela odpověď na mou stížnost(zápis z jednání P ČMKU ze dne 17.9.2015) , ohledně odebrání chovností fen, které patřily v době tohoto rozhodnutí už mezi veteránky a chovnost jim skončila pro věk.

Kam až hodlají tyto "dámy" zajít? Policii už vyzkoušely, veterinární zprávu a finanční

úřad rovněž. Že by ještě hlavní nádraží? A to vše se děje za podpory ČMKU. Jak je

možné, že jednomu za neprokázané nařčení pozastaví chov a druhému, kterému jsou

podvody prokázány dají omezený zákaz chovu jednoho plemene na 1 rok!!! Jak je

možné, že odpovědnost chovatele za překrytí (nebo nakrytí jiným psem), bez

prokázání, ženou k odpovědnosti někoho kdo s tím nemá nic společného.

Jak je možné, že ČMKU naslouchá těm, jímž sama prokázala podvodné jednání a ty

jichž se to týká nejenom že jim nedá šanci se obhájit, ale ani jim nesdělí obvinění

Takže milé dámy z KPPPK docílily jste toho po čem vaše srdce touží...po 40ti leté

existenci chs Fedar se vám jí podařilo zlikvidovat a chs mého syna, která si dovolila

odchovat celé DVA vrhy se snažíte zničit také. Pevně věřím, že odchovy se vám

zlikvidovat nepodaří, protože i ti jimž jste důrazně tloukly do hlav jací, že to jsme

podvodníci, se sebou donekonečna nenechají manipulovat a sami pochopí kde že je ta

pravda a komu jde o krysaříka a komu o světskou slávu.

     zpráva od HPCH KPPPK

    odpověď, na kterou nebylo reagováno...

  podaná stížnost na postup KPPPK -odesláno e-mailem 3.7. a poštou 8.7.

dnes 9.7. máme rodokmeny doma (s datem vystavení 8.7.2015)


Činíme kroky o očištění jména:

KPPPK podal TO (trestní oznámení) na bývalé (neoprávněně odvolané členy výboru a KRK)

pro porušení povinnosti při správě cizího majetku. Policie šetřila a vyslechla mně  mého syna  a další (ing.Zuzana Horáková, ing.Miluše Bőhmová a p.Stanislav Plocek). O výsledku PČR vyrozuměla oznamovatele tj. KPPPK. Na základě mého dotazu na průběh šetření jsem od PČR dostala tuto zprávu:

Dne 2.2. jsem proto odeslala já a můj syn, doporučenými dopisy, s dodejkou, na adresu jednatelky KPPPK a ostatním členům výboru a předsedkyni KRK majlem, žádost o sdělení výsledku tohoto šetření PČR.

Nicméně z výše uvedeného je patrné, že jsem se nedopustila ani trestného činu a ani přestupku. Nic jsem nezpronevěřila. Vzhledem k tomu, že jsou určitými osobami roznášeny drby o tom, že jsem zdefraudovala peníze, jsem nucena učinit patřičné právní kroky.

Můj syn byl na základě subjektivního pocitu, kohosi, diskriminačně poškozen tím, že mu bylo pozastaveno členství v klubu a též mu nebylo umožněno odchovat na svou chov.stanici štěňata. Výbor KPPPK by měl předložit všechny zjištěné skutečnosti členské schůzi a ta by měla rozhodnout. Vzhledem k výše uvedenému zjištění PČR, by mu výbor KPPPK  měl navrhnout znovuobnovení členství a obnovení chovatelského servisu a to vše s VEŘEJNOU OMLUVOU!

  

Dne 5.2.2016 jsme se písemně (doporučeným dopisem s dodejkou) obrátili na KPPPK...

dopisy si paní jednatelka vyzvedla 22.2., na zaslané informační e-maily odpověděla předsedkyně KRK:

  

Dnes (27.2.2016), ještě PŘED jednáním členské schůze, byl ze seznamu chovatelských stanic na webu KPPPK odstraněn odkaz a kontakt na chovatelskou stanici New Fedar.

Podal jsem stížnosti k DR ČMKU na jednání KPPPK a níže je výňatek ze zápisu P ČMKU ze dne 28.6.2016

           

4/4/16 Stížnost na diskriminační postupy Klubu přátel psů pražských krysaříků – řešila DR ČMKU.

Zjištění: Na základě usnesení ČS KPPPK ze dne 18.4.2015 bylo stěžovateli s okamžitou platností pozastaveno členství v KPPPK a současně pozastaven chovatelský servis - požadavek doložit podklady k finančním transakcím na jeho účtu pro podezření spáchání trestného činu při správě cizího majetku. Podle šetření Policie ČR nenaplnilo jednání stěžovatele podstatu trestného činu. Navíc se nejedná o porušení normativů KPPPK nebo ČMKU, ale o občanskoprávní záležitost.

Dle čl. 3.5. Stanov KPPPK výbor rozhoduje o pozastavení členství do doby konání členské schůze (o tomto pozastavení rozhodla přímo ČS) a pozastavením členství se rozumí dočasné přerušení práv a povinností člena. O vyloučení  člena rozhoduje členská schůze.

Další ČS konaná  dne 27.2.2016 záležitost neprojednala a neuzavřela. Stěžovatel nebyl na ČS pozván a neměl možnost vyjádření (porušení Stanov KPPPK čl. 3.5).  Na vyžádání DR ČMKU zaslal KPPPK usnesení z této ČS dne 26.6.2016, zápis z ČS nebyl v době stížnosti k dispozici. ČS ze dne 27.2.2016 se případem nezabývala a neuzavřela jej.

Kárná opatření v KPPPK řeší Postup při porušení normativů. Pozastavení chovatelského servisu do členské s chůze je možné až při 3. případu porušení normativů. V tomto případě se o porušení normativů nejedná.

DR ČMKU doporučuje informovat KPPPK, že v tomto případě postup neodpovídal normativům klubu a je třeba neprodleně případ dořešit v souladu s nimi.

Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. P. Pletka

Zdržela se: I. Nováková

P ČMKU akceptuje návrh DR ČMKU

 

 


Více o stejném bezpráví najdete i v kauze chs z Jeřic -  ZDE


Pomluva se v malém českém bahnitém rybníčku šíří rychleji než lavina a pokud někomu hodně záleží na tom, aby vás očernil co nejvíce, tak je to ideální způsob. Když se k tomu přidají tichou poštou posílané drby, pak vznikne něco nad čím vám samotným zůstává rozum stát.

Čím víc se někdo pokouší bránit pomluvě, tím je to horší, však ono se říká čím víc se v h.v.ě  hrabeš tím víc smrdí. Dostaly se ke mně zvěsti o tom jak jsem údajně byla vyhozena z Beauceron klubu ČR, protože jsem ho vytunelovala a zpronevěřila jim peníze. Dost dlouho jsem nad tím mávala rukou, ale i mně už došla trpělivost s pomluvami, které roznášějí JS  a  JH.

Požádala jsem o písemné vyjádření zda při kontrolách účetnictví byly nalezeny nějaké nesrovnalosti, které by mohly naznačovat, že jsem se dopustila zpronevěry klubových peněz a zda jsem byla z BK vyloučena.

Zde jsou některé odpovědi.

          


 

TOPlist